Nachtnet Fiets

Nachtnet Fiets

Zoetermeer heeft haar uitgebreide fietspadennetwerk, dat grotendeels vrijliggend is en via bruggen en tunneltjes worden veel wegkruisingen vermeden. Dit fietsnetwerk is in 2016 extra aangepast voor fietsen in de donkerder uren (meer verlichting en minder struiken). Daardoor is er meer toezicht van automobilisten en vanuit huizen.

Kijk voor meer informatie op www.nachtnetfiets.nl. Daar is ook de speciale app te downloaden (IOS en Android).

Het netwerk verbindt scholen, winkelcentra, sportvoorzieningen en horecagelegenheden met de woonwijken. Ook fietstunneltjes krijgen een facelift waardoor het ook daar prettiger wordt om te fietsen in het donker. Nachtnet Fiets zal de komende jaren verder worden verbeterd.