Wijziging parkeertarieven en parkeertijden voor Centrumgebied

Wijziging parkeertarieven en parkeertijden voor Centrumgebied

Het fietsverbod in de Dorpsstraat wordt vanaf 1 oktober in aangepaste vorm verlengd. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om ook de komende tijd veilig en met voldoende afstand van elkaar te kunnen winkelen. Het verbod geldt van maandag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur. De fiets aan de hand meenemen mag wel. Parkeer uw fiets in de fietsenrekken en niet op straat tegen de gevel.

Het fietsverbod in de Dorpsstraat staat ter plaatse met borden aangegeven en geldt voor het gebied tussen de pollers vanaf Leidsewallen/Delftsewallen tot aan de Pilatusdam en enkele zijwegen van de Dorpsstraat. Vanaf 1 oktober mag u op zondag wel weer door de Dorpsstraat fietsen, dan vervalt het fietsverbod. Het fietsverbod is een tijdelijke maatregel en wordt heroverwogen als de coronamaatregelen niet meer van toepassing zijn.

Overige maatregelen

De pijlen op het wegdek om de looprichting aan te geven blijven bestaan, evenals de wachtrijstrepen. De wachtrij loopt door tot maximaal het einde van de gevel van de winkel. Is de rij vol? Winkel dan verder en kom op een ander tijdstip terug. Uit de afgelopen maanden blijkt dat bezoekers van de Dorpsstraat voldoende ruimte hebben, nu er niet gefietst mag worden. Het is dan ook niet nodig het uitstallingsverbod in de Dorpsstraat in stand te houden. Dit betekent dat vanaf 1 oktober de winkeliers in de Dorpsstraat hun uitstallingen weer mogen buiten zetten, maar wel volgens de bestaande uitstallingregels.

Gaat u winkelen of een boodschap doen? Geef elkaar de ruimte, kom op rustige momenten en houd 1,5 meter afstand. Vermijd drukke plekken en volg de instructies op. Alleen samen krijgen we corona onder controle!